SFDR Disclosure

Regulamentul (UE) 2019/2088 din 27 noiembrie 2019 privind informațiile legate de sustenabilitate în sectorul serviciilor financiare („SFDR”)

SFDR impune noi obligații de transparență și cerințe de raportare periodică firmelor de administrare a investițiilor (inclusiv administratorilor de fonduri de capital de risc eligibile în sensul Regulamentului UE nr. 345/2013) atât la nivel de produs, cât și la nivel de firmă. SFDR face parte din planul de acțiune al Comisiei Europene privind finanțarea durabilă.

Catalyst II GP Sàrl, un administrator de fonduri de investiții alternative („AFIA”) cu sediul în Luxemburg, face următoarea dezvăluire în conformitate cu SFDR.

Integrarea riscurilor de durabilitate

Riscurile de sustenabilitate, fiind evenimente sau condiții de mediu, sociale sau de guvernanță care, dacă apar, ar putea avea un impact material negativ asupra valorii investițiilor, sunt luate în considerare de AFIA în procesele investiționale și procedurile sale de due diligence.

AFIA adoptă și implementează due diligence și monitorizare socială și de mediu cu privire la fiecare dintre companiile din portofoliul țintă ale unui fond european de capital de risc administrat de acesta. Anumite sectoare sunt complet excluse de la investiții din motive de mediu, sociale sau de guvernanță. Politica de management al riscurilor a AFIA identifică riscurile de sustenabilitate ca una dintre acele categorii de risc care trebuie monitorizate în procesul de investiții și de due diligence.

Nicio luare în considerare a principalelor efecte adverse

În ceea ce privește luarea în considerare a principalelor efecte negative, AFIA constată că există încă o serie de incertitudini cu privire la această obligație, în special pentru că standardele tehnice de reglementare relevante nu au fost încă finalizate și publicate de autoritățile europene. În plus, având în vedere dimensiunea AFIA, resursele necesare nu sunt disponibile pentru achiziționarea datelor pentru a se conforma cerințelor viitoare în acest sens.

Prin urmare, deși susține obiectivele de politică ale regimului principal de impact negativ, AFIA nu ia în considerare în prezent principalele efecte negative. Această decizie va fi reexaminată până la publicarea standardelor tehnice de reglementare finale și detalii suplimentare vor fi furnizate în timp util.

Remuneraţie

AFIA este remunerat prin intermediul unui comision de administrare calculat fie pe angajamentele de capital față de un fond de investiții alternativ administrat de acesta, fie pe costurile de achiziție ale investițiilor, comission care este plafonat. Un astfel de mecanism nu încurajează asumarea excesivă a riscurilor și este astfel în concordanță cu integrarea riscurilor de sustenabilitate în procesul de luare a deciziilor de investiții. Afiliații AFIA au dreptul să primească un randament special care depinde de randamentul financiar al fondului de investiții alternativ administrat de acesta. Procesul de management al riscului în vigoare în ceea ce privește procesul de luare a deciziilor de investiții asigură că riscul excesiv nu este încurajat (inclusiv în ceea ce privește riscurile de sustenabilitate).